RG6/U COAXIAL CABLE HOME USED DESIGN

คุณสมบัติสินค้า:

การใช้งาน - ใช้เชื่อมต่อสัญญาณทีวีที่ใช้งานในระบบดิจิตอล - ใช้เชื่อมต่อสัญญาณที่วีที่ใช้งานในระบบเสาอากาศดั้งเดิม - ใช้ในการติดตั้งโฮมเธียเตอร์  

Share

หมวดหมู่ : CATV/MATV/SMATV Cable

Share

Powered by MakeWebEasy.com